Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

6 lines
184 B

.pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
.onAttach <- function(...) {
temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
}