Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

6 řádky
184B

  1. .pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
  2. .onAttach <- function(...) {
  3. temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
  4. assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
  5. }