Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

6 regels
184 B

.pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
.onAttach <- function(...) {
temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
}