Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

6 lines
184B

  1. .pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
  2. .onAttach <- function(...) {
  3. temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
  4. assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
  5. }