Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

6 rader
184 B

.pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
.onAttach <- function(...) {
temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
}