Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
184 B

.pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
.onAttach <- function(...) {
temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
}