Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

28 řádky
1.1KB

 1. trunc_string <- function (x, maxlen = 20, justify = "left") {
 2. toolong <- nzchar(x) > maxlen
 3. maxwidth <- ifelse(toolong, maxlen - 3, maxlen)
 4. chopx <- substr(x, 1, maxwidth)
 5. lenx <- length(x)
 6. for (i in 1:length(x)) if (toolong[i]) chopx[i] <- paste(chopx[i], "...", sep = "")
 7. return(formatC(chopx, width = maxlen, flag = ifelse(justify == "left", "-", " ")))
 8. }
 9. parse_query <- function(query) {
 10. params <- vapply(stri_split_regex(query, "&", omit_empty=TRUE)[[1]],
 11. stri_split_fixed, "=", 2, simplify=TRUE,
 12. FUN.VALUE=character(2))
 13. purrr::set_names(as.list(curl::curl_unescape(params[2,])),
 14. curl::curl_unescape(params[1,]))
 15. }
 16. check_wait <- function(wait) {
 17. if (wait<0) {
 18. message("The 'wait' parameter cannot be less than 0; auto-changing it to 0")
 19. wait <- 0
 20. } else if (wait>10) {
 21. message("The 'wait' parameter cannot be greater than 10 in render_ calls; auto-changing it to 10")
 22. message("Use the direct lua interface or lua DSL wrapper functions to set higher 'wait' values.")
 23. wait <- 10
 24. }
 25. wait
 26. }