Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
boB Rudis 4657ea8a81 Actually fix the README this time 3 lat temu
..
cap.jpg better info in README; tweaks to image renderers; splash_local default parameter to many render functions 3 lat temu
cap.png Actually fix the README this time 3 lat temu
diag.png README 3 lat temu
flash.png Added a few new dsl functions (mouse & kbd funcs) and a new example in the README 3 lat temu