Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

67 satır
1.4KB

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/helpers.R
 3. \name{get_content_type}
 4. \alias{get_content_type}
 5. \alias{is_content_type}
 6. \alias{is_json}
 7. \alias{is_xml}
 8. \alias{is_css}
 9. \alias{is_plain}
 10. \alias{is_binary}
 11. \alias{is_javascript}
 12. \alias{is_html}
 13. \alias{is_jpeg}
 14. \alias{is_png}
 15. \alias{is_svg}
 16. \alias{is_gif}
 17. \alias{is_xhr}
 18. \title{Retrieve or test content type of a HAR request object}
 19. \usage{
 20. get_content_type(har_resp_obj)
 21. is_content_type(har_resp_obj, type = "application/json")
 22. is_json(har_resp_obj)
 23. is_xml(har_resp_obj)
 24. is_css(har_resp_obj)
 25. is_plain(har_resp_obj)
 26. is_binary(har_resp_obj)
 27. is_javascript(har_resp_obj)
 28. is_html(har_resp_obj)
 29. is_jpeg(har_resp_obj)
 30. is_png(har_resp_obj)
 31. is_svg(har_resp_obj)
 32. is_gif(har_resp_obj)
 33. is_xhr(har_resp_obj)
 34. }
 35. \arguments{
 36. \item{har_resp_obj}{a reponse object from [render_har()] or [execute_lua()]}
 37. \item{type}{content type to compare to (default: "\code{application/json}")}
 38. }
 39. \description{
 40. Retrieve or test content type of a HAR request object
 41. }
 42. \seealso{
 43. Other splash_har_helpers: \code{\link{get_content_size}},
 44. \code{\link{get_har_entry}},
 45. \code{\link{get_header_val}}, \code{\link{get_headers}},
 46. \code{\link{get_request_type}},
 47. \code{\link{get_request_url}},
 48. \code{\link{get_response_body}},
 49. \code{\link{get_response_url}},
 50. \code{\link{har_entry_count}}
 51. }
 52. \concept{splash_har_helpers}