Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

32 řádky
972B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/helpers.R
 3. \name{get_response_body}
 4. \alias{get_response_body}
 5. \title{Retrieve the body content of a HAR entry}
 6. \usage{
 7. get_response_body(har_resp_obj, type = c("raw", "text"))
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{har_resp_obj}{HAR response object}
 11. \item{type}{return type. If \code{raw} (default) then a raw vector of the content is returned.
 12. If \code{text} then a character vector.}
 13. }
 14. \value{
 15. A \code{raw} vector of the content or \code{NULL} or a \code{character} if \code{type} == \code{text}
 16. }
 17. \description{
 18. Retrieve the body content of a HAR entry
 19. }
 20. \seealso{
 21. Other splash_har_helpers: \code{\link{get_content_size}},
 22. \code{\link{get_content_type}},
 23. \code{\link{get_har_entry}},
 24. \code{\link{get_header_val}}, \code{\link{get_headers}},
 25. \code{\link{get_request_type}},
 26. \code{\link{get_request_url}},
 27. \code{\link{get_response_url}},
 28. \code{\link{har_entry_count}}
 29. }
 30. \concept{splash_har_helpers}