Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

splash_click.Rd 834B

1234567891011121314151617181920212223242526
 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/dsl.R
 3. \name{splash_click}
 4. \alias{splash_click}
 5. \title{Trigger mouse click event in web page.}
 6. \usage{
 7. splash_click(splash_obj, x, y)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{splash_obj}{splashr object}
 11. \item{x, y}{coordinates (distances from the left or top, relative to the current viewport)}
 12. }
 13. \description{
 14. Trigger mouse click event in web page.
 15. }
 16. \seealso{
 17. Other splash_dsl_functions: \code{\link{splash_add_lua}},
 18. \code{\link{splash_focus}}, \code{\link{splash_go}},
 19. \code{\link{splash_har_reset}}, \code{\link{splash_har}},
 20. \code{\link{splash_html}}, \code{\link{splash_png}},
 21. \code{\link{splash_press}}, \code{\link{splash_release}},
 22. \code{\link{splash_send_keys}},
 23. \code{\link{splash_send_text}}, \code{\link{splash_wait}}
 24. }
 25. \concept{splash_dsl_functions}