Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

36 rindas
910B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/dsl.R
 3. \name{splash_enable_javascript}
 4. \alias{splash_enable_javascript}
 5. \title{Enable or disable execution of JavaSript code embedded in the page.}
 6. \usage{
 7. splash_enable_javascript(splash_obj, enable = TRUE)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{splash_obj}{splashr object}
 11. \item{enable}{logical}
 12. }
 13. \description{
 14. JavaScript execution is enabled by default.
 15. }
 16. \examples{
 17. \dontrun{
 18. splash_local \%>\%
 19. splash_response_body(TRUE) \%>\%
 20. splash_private_mode(TRUE) \%>\%
 21. splash_enable_javascript(FALSE) \%>\%
 22. splash_user_agent(ua_macos_chrome) \%>\%
 23. splash_go("https://rud.is/b") \%>\%
 24. splash_wait(2) \%>\%
 25. splash_har() -> rud_har
 26. }
 27. }
 28. \seealso{
 29. Other splash_dsl_attributes: \code{\link{splash_images}},
 30. \code{\link{splash_plugins}},
 31. \code{\link{splash_private_mode}},
 32. \code{\link{splash_response_body}}
 33. }
 34. \concept{splash_dsl_attributes}