Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

33 řádky
1.0KB

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/dsl.R
 3. \name{splash_send_text}
 4. \alias{splash_send_text}
 5. \title{Send text as input to page context, literally, character by character.}
 6. \usage{
 7. splash_send_text(splash_obj, text)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{splash_obj}{splashr object}
 11. \item{text}{string to send}
 12. }
 13. \description{
 14. This is different from \code{\link[=splash_send_keys]{splash_send_keys()}}
 15. }
 16. \note{
 17. This adds a call to \code{splash:wait} so you do not have to
 18. }
 19. \references{
 20. See \href{https://splash.readthedocs.io/en/stable/scripting-ref.html#splash-send-keys}{the docs} for more info
 21. }
 22. \seealso{
 23. Other splash_dsl_functions: \code{\link{splash_add_lua}},
 24. \code{\link{splash_click}}, \code{\link{splash_focus}},
 25. \code{\link{splash_go}}, \code{\link{splash_har_reset}},
 26. \code{\link{splash_har}}, \code{\link{splash_html}},
 27. \code{\link{splash_png}}, \code{\link{splash_press}},
 28. \code{\link{splash_release}},
 29. \code{\link{splash_send_keys}}, \code{\link{splash_wait}}
 30. }
 31. \concept{splash_dsl_functions}