Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

24 lines
291 B

language: r
warnings_are_errors: true
sudo: required
r:
- oldrel
- release
- devel
apt_packages:
- libv8-dev
- xclip
env:
global:
- CRAN: http://cran.rstudio.com
notifications:
email:
- bob@rud.is
irc:
channels:
- "104.236.112.222#builds"
nick: travisci