August 15, 2019 - August 15, 2020

Przegląd

0 aktywne Pull Requesty
0 Aktywnych zgłoszeń
Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 1 commit do wszystkich gałęzi. Na master, 1 plik zmodyfikował(-a) w wyniku czego powstały 2odań i 0 usunięć.