Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

4 satır
224 B

`%l0%` <- function(x, y) if (length(x) == 0) y else x
`%||%` <- function(x, y) if (is.null(x)) y else x
`%@%` <- function(x, name) attr(x, name, exact = TRUE)
`%nin%` <- function(x, table) match(x, table, nomatch = 0) == 0